Tiết mục văn nghệ dưới cờ của lớp 6/2: đơn ca Bụi phấn với tiếng hát của bạn Hoài Anh