Monday, 15/08/2022 - 07:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Hưng Đạo
  • Nội dung giảm tải kèm theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid - 19.
  • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
  • Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thôg có nhiều cấp học.
Tài nguyên